Τα Επιχειρηματικα Παρκα στην Ελλαδα

Ο θεσμός των ΕΠ εμφανίζεται στην Ελλάδα μόλις τη δεκαετία του ‘60 όταν η κρατική πρωτοβουλία για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, οδήγησε στην δημιουργία των πρώτων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.). Στην πορεία και καθώς έχουν σημειωθεί αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο έχουν συγκροτηθεί και άλλοι φορείς που μπορούν να δημιουργούν οργανωμένους υποδοχείς. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι το 1997 οπότε και εκδόθηκε ο Νόμος 2545/1997. Ο μεταγενέστερος Νόμος 3982/2011 καθιερώνει τύπους ΕΠ ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες τάσεις εκφράζοντας τη μετακίνηση της ελληνικής οικονομίας από το στενό πλαίσιο της μεταποίησης σε «ευρύτερες επιχειρηματικές δομές».

ΕΣΕΠΠΑ

Μη Μέλη