Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

Αθανάσιος Ψαθάς

Πρόεδρος

Άγγελος Μπενόπουλος

Αντιπρόεδρος

Φίλιππος Κονταξής

Γενικός Γραμματέας

Μαρία Νικολάου

Ταμίας

Φιλίτσα Δασκαλάκη

Μέλος

Βασίλης Παπούλιας

Μέλος

Νικόλαος Κουδούνης

Μέλος

Κυριάκος–Παρασκευάς Πέττας

Μέλος

Αθανάσιος Σαββάκης

Μέλος

Ανέστης Γουργιώτης

Μέλος

Νικόλαος Χριστοδουλάκης

Μέλος