Καταστατικό

Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων», με το διακριτικό τίτλο «ΕΣΕΠΠΑ» αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 591/29-11-2017 Διάταξη στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 31915.

Δείτε το καταστατικό εδώ