Αναπτυξη σε Επιχειρηματικό Πάρκο

Με την εγκατάστασή σας σε Επιχειρηματικό Πάρκο εξασφαλίζετε σημαντικά πλεονεκτήματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Κοινές υποδομές προστασίας περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης
Τα Επιχειρηματικά Πάρκα διαθέτουν υλοποιημένες υποδομές όπως:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 
 • Σιδηροδρομικό Σταθμό

2. Πολεοδομικά κίνητρα και οφέλη για τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις

 • Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαρες χρήσεις γης βάσει πολεοδομικής μελέτης
 • Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας

3. Τεχνικά – λειτουργικά κίνητρα και οφέλη για τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις.
4. Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)

 • απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης
 • ΕΝΦΙΑ 1-3 €/ στρέμμα/ έτος

5. Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
6. Απαλλαγή από Α’ στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
7. Προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο
8. Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων με επιχορήγηση έως το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ.
9. Γεωγραφική εγγύτητα για ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων

Και μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε Επιχειρηματικό Πάρκο διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες (http://eseppa.gr/el/ta-parka/sychnes-erotiseis/ )