Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να εγκατασταθώ σε Επιχειρηματικό Πάρκο;

Με την εγκατάστασή σας σε Επιχειρηματικό Πάρκο εξασφαλίζετε σημαντικά πλεονεκτήματα.
Ενδεικτικά:

 • Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
 • Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαρες χρήσεις γης
 • Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 • Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
 • Ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο
 • Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Και μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε Επιχειρηματικό Πάρκο διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον

Τί κίνητρα δίνονται για εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικού Πάρκου;

Α. Φορολογικά κίνητρα:  

 – απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης 

 – ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) 1-3 €/ στρέμμα/ έτος

Β. Επενδυτικός νόμος: Επιχορήγηση έως το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ.

Τί υποδομές έχει ένα Επιχειρηματικό Πάρκο;

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 
 • Σιδηροδρομικό Σταθμό

Είναι πιο ακριβό το Επιχειρηματικό Πάρκο;

Όχι απαραίτητα, για τους εξής λόγους:

 1. Οι υψηλοί Συντελεστές Κάλυψης  και Συντελεστές Δόμησης  και η  μικρή αρτιότητα γηπέδων διασφαλίζουν τις απαιτούμενες οικοδομικές καλύψεις , με αγορά πολύ μικρότερου γηπέδου από κάποιο άλλο γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή.
 2. Το συνολικό κόστος της επένδυσής σας σε Επιχειρηματικά Πάρκα καλύπτει κατ’ αναλογία τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών και τις εγκαταστάσεις. Διαφορετικά, το κόστος για την κατασκευή τους θα επιβάρυνε εξ ολοκλήρου εσάς.
 3. Πλήρης απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης ακινήτου και εξαιρετικά  χαμηλοί φόροι διατήρησης ακινήτου.
 4. Μειωμένη γραφειοκρατία εγκατάστασης .
 5. Ασφάλεια στην επένδυση σας.

Τί ειδικό καθεστώς υπάρχει στα Επιχειρηματικά Πάρκα;

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν ρυμοτομικό σχέδιο με εγκεκριμένες χρήσεις γης.  Οι όροι λειτουργίας μιας επιχείρησης εντός μια Βιομηχανικής Περιοχής περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας κάθε περιοχής.