Τα Επιχειρηματικα Παρκα στην Ευρωπη

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια βιώσιμη οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για τη μετάβαση από τη σημερινή γραμμική στην κυκλική οικονομία. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να μεταβούν σε μια ισχυρότερη οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Σημαντικό ρόλο κατέχει και η ανανεωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική πολιτική. Η υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών, η μετατροπή ερευνητικών επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και η διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προετοιμάζει το έδαφος για μια έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία.

Τα ΕΠ αποτελούν το σημείο που δύναται να συγκεντρώσουν τις τομεακές πρωτοβουλίες σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στην Ευρώπη λειτουργούν πολυάριθμοι οργανωμένοι υποδοχείς. Παρά τις ομοιότητες στην οργάνωση τους, εντοπίζονται και ουσιώδεις διαφορές στην προώθηση και εξέλιξη του θεσμού ανάλογα με το σκοπό που έχουν κληθεί να εξυπηρετήσουν αλλά και το παραγωγικό προφίλ της περιοχής που έχουν ενταχθεί.