Εγγραφή νέου μέλους

Χρήσιμα Έντυπα

  1. Αίτηση εγγραφής  PDF    DOC
  2. Σχέδιο Πρακτικού Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για το νέο μέλος  PDF    DOC

 

Για να γίνετε μέλος στον ΕΣΕΠΠΑ 

  • 1ο Βήμα | Συμπληρώνετε πλήρως την αίτηση ηλεκτρονικά που βρίσκετε στα «Χρήσιμα Έντυπα». Την αίτηση υπογράφει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος και θέτει και την σφραγίδα της εταιρείας.
  • 2ο Βήμα | Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή στον ΕΣΕΠΠΑ. Υπόδειγμα Αντίγραφου Πρακτικού Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκετε στα «Χρήσιμα Έντυπα».
  • 3ο Βήμα |Αποστέλλετε την αίτηση και το Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ στα Contact persons του ΕΣΕΠΠΑ για να εγκριθεί από την πλευρά άλλων ήδη μελών του ΕΣΕΠΠΑ και να επικυρωθεί τελικά από το ΔΣ του Συνδέσμου.

Contact person για την υποδοχή των αιτήσεων και όποιες άλλες διευκρινήσεις:

Μαρία Νικολάου | email: m.nikolaou@etvavipe.gr
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 11521 Αθήνα
Τηλ: 210 9540 267,  Fax: 210 9540 071

 

Φιλίτσα Δασκαλάκη | email: fdaskalaki@gekterna.com
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα
Τηλ: 210 6968481 – 436,  Fax: 210 6968025