Ποιοί Είμαστε

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων είναι το συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί φορείς που ιδρύουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και Συνδέσμους επιχειρήσεων που είναι μέλη του.

Ο Σύνδεσμος

Μάθετε Περισσότερα για τον σύνδεσμο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Μάθετε περισσότερα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταστατικό

Μάθετε περισσότερα για το καταστατικό του συνδέσμου.